FEAR or FAITH? FRIGHT or FLIGHT?
Welcome Eagles to the New Crusade!
Will thou help defend the Fortress of Faith?

BOOKMARK us & check in DAILY for the latest Endtimes News!
SPREAD WORD TO YOUR FRIENDS & FAMILY!

"And I beheld, and heard the voice of one eagle flying through the midst of heaven,
saying with a loud voice: Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth....
[Apocalypse (Revelation) 8:13]

Sunday, December 18, 2016

That the blood of St. Januarius was not liquid at December 16, by the Neapolitans considered a sign of doom

That the blood of St. Januarius was not liquid at December 16, by the Neapolitans considered a sign of doom
There is concern among the Neapolitans because the blood of the heilige Januarius , de patroonheilige van Napels, vrijdag niet vloeibaar werd. Saint Januarius, the patron saint of Naples, Friday was not liquid. Het is al dertig jaar geleden dat dit niet meer is gebeurd. It's been thirty years since this has not happened. De bewaker van de relikwie, mgr. The guardian of the relic, Mgr. Vincenzo De Gregorio , riep de gelovigen in de kathedraal op om niet in paniek te raken. Vincenzo De Gregorio, the faithful called to the Cathedral in order not to panic. Hij vroeg hen om te blijven bidden. He asked them to keep praying.


Drie keer per jaar, vooral op de feestdag van Sint-Januarius in september, stromen duizenden toe in de kathedraal van Napels om te zien of het gestolde bloed van de heilige vloeibaar wordt. Three times a year, especially on the feast day of St. Januarius in September, thousands of streams applied in the Naples Cathedral to see if the coagulated blood of the holy liquid. Dat is ook het geval op 16 december, de dag van de herdenking van de waarschuwing voor de uitbarsting van de Vesuvius in 1631. That is also the case on December 16, the day of the commemoration of the warning of the eruption of Vesuvius in 1631.
Het uitblijven van het wonder wordt door de Napolitanen beschouwd als de aankondiging van naderend onheil. The absence of the miracle is considered by Neapolitans as the announcement of impending doom. Dat was onder meer het geval in 1939, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. That was particularly the case in 1939, on the eve of World War II. De laatste keer dat het mirakel uitbleef, was in 1980. Toen vonden er 2.900 mensen de dood bij een aardbeving in Irpinia. The last time the miracle was forthcoming, it was in 1980, when there were 2,900 people killed in an earthquake in Irpinia. Het was de meest verwoestende natuurramp in de Italiaanse naoorlogse periode. It was the most devastating natural disaster in the Italian postwar period.